บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2012

เจียวกู้หลาน

รูปภาพ
เจียวกู้หลานจากธรรมชาติดีกับคุณ คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
ชีวิตของคนในยุค พ.ศ. 2555 ทุกคนทุกชีวิตในสังคมเมืองต่างก็รับและสะสมพิษจาก มลพิษต่างๆ ความเร่งรีบ ความเครียด ทำงานแข่งกับเวลา ภาวะความจำยอมที่ถูก อุตสาหกรรมอาหารที่มีการใช้สารพิษในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนบังคับให้เลือกรับและบริโภค เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลจากกระบวนการนี้ได้เลยในชีวิตประจำวันของเรา
 เราเห็นคนเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นคิวที่ยาวมากแม้ว่าจะมีโครงการสุขภาพดีหรือมีสวัสดิการประกันชีวิตคอยช่วย แต่เกือบทั้งร้อยเปอร์เซนต์ของคน ไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาล การรักษาร่างกายให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย จึงเป็นทางเลือกของคนกลุ่มหนึ่งที่คอยค้นหาข้อมูลเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพให้แข็งแรง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ปรับตัวให้ชีวิตอยู่รอดของคนไทย ที่มีทิศทางที่ดี และ BLOG นี้ขอสนับสนุนแนวคิดนี้ และขอนำเอาเกร็ดความรู้มาเสริมประโยชน์ของการใช้ข้อมูล นำเสนอข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้นำไปวิเคราะห์และพิจรณา


สมุนไพร เจียวกู้หลาน จากธรรมชาติ สมุนไพรที่มีตวามเป็นเอกลักษณ์ ที่น่าสนใจขอ…